UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN

FRIIDROTT 7 - 10 ÅR

Grundförutsättningar

 • Föreningen (eller några föreningar i samverkan) måste ha minst tio deltagare som ska genomföra utbildningen.
 • Utbildningen måste både till omfång och innehåll genomföras enligt gällande kursplan, som omfattar 20 timmar (varav cirka 6 timmar egenstudier).
 • Utbildningen kan i första hand antingen genomföras som helgkurs eller under två separata dagar med cirka tre till fyra veckors mellanrum. Önskas annat upplägg förs dialog med 08fri.s utbildningssamordnare om vilka möjligheter som finns.
 • Vid fler än 18 deltagare krävs två utbildare.
 • Maximalt antal i en utbildning är 30 deltagare.
 • För att kunna genomföra utbildningen måste föreningen ha tillgång till lokal och material i enlighet med 08fri.s krav. En specifikation är under framtagande.
Föreningens ansvar
 • Föreningen tar kontakt med 08fri.s utbildningssamordnare senast sex veckor innan önskat datum för första kurstillfället för att gemensamt göra nödvändig planering.
 • Föreningen ansvarar för bokning av lokal (teorisal + gymnastiksal eller utomhusarena) och förtäring.
 • Föreningen ansvarar för att sprida den anmälningslänk som tillhandahålls av 08fri. till deltagarna, så att de kan registrera sin anmälan.
 • Föreningen ansvarar för att ha en kontaktperson/värd på plats under utbildningen.
 • Föreningen ansvarar för att stämma av att deltagarna genomfört den digitala utbildningen ”Introduktionsutbildning för tränare”, som ingår som ett moment i kursplanen för ”Friidrott 7 – 10 år”, och förmedlar detta till 08fri. enligt instruktion.
 • Föreningen distribuerar ut kursintyg till sina deltagare
08fri.s ansvar
 • 08fri. ansvarar för tillsättande och arvodering av godkänd utbildare.
 • 08fri. ansvarar för att lägga upp utbildningen i utbildningsmodulen, sända anmälningslänk till föreningen och efter utbildningen ange vilka deltagare som blivit godkända (vilket krävs för att föreningen ska erhålla utbildningsstöd från RF/SFIF).
 • 08fri. ansvarar för beställning av kurslitteratur
 • 08fri. ansvarar för utfärdandet av kursintyg
Kostnad
 • För utbildning med upp till 18 deltagare kommer 08fri. att fakturera föreningen 11 000 SEK för utbildare och administration/planering. Därutöver tillkommer kurslitteratur på 185 SEK/person + frakt.
 • Föreningen står därutöver för kostnader för lokal och förtäring.
 • Föreningen får tillbaka 600 SEK/deltagare som godkänns på utbildningen via RF/SFIF:s utbildningsstöd.
 • Vid fler än 18 deltagare tillkommer ytterligare 8 000 SEK.
Rutiner när deltagare från flera föreningar deltar på utbildningen
 • Huvudansvarig förening kommer att få fakturan från 08fri.
 • Huvudansvarig förening fakturerar övriga deltagande föreningar deras del av utbildningskostnaden samt självkostnadspris för lokal och förtäring.
 • För hantering av fakturering och förtäring med mera får arrangerande förening ta ut skälig administrativ avgift av övriga föreningar.
Vänligen kontakta kansliet på E-post: info@08fri.se
för utbildningssamordning

..........................................................................................................................

DISTRIKTSDOMARUTBILDNING

Grundförutsättningar

 • Utbildningen måste både till omfång och innehåll genomföras enligt gällande kursplan.
 • Utbildningens teoretiska delar kan antingen genomföras som en heldagskurs eller under två kvällar. Detta ska kompletteras med praktik på tävling, som planeras i samråd med utbildarna.
 • Utbildningens teoretiska moment kan genomföras antingen fysiskt eller digitalt.Utbildningen leds av två utbildare för att säkerställa bästa möjliga utbildningskvalité.
 • Maximalt antal i en utbildning är 30 deltagare, något minimiantal finns inte. Vi ser gärna att föreningar samverkar och genomför utbildningen gemensamt.
Föreningens ansvar
 • Föreningen tar kontakt med 08fri.s verksamhetschef senast sex veckor innan önskat datum för första kurstillfället för att gemensamt göra nödvändig planering.
 • Föreningen ansvarar för bokning av teorisal och förtäring (om utbildningen genomförs fysiskt).
 • Föreningen ansvarar för att sprida den anmälningslänk som tillhandahålls av 08fri. till aktuella deltagare, så att de kan registrera sin anmälan.
 • Föreningen ansvarar för att ha en kontaktperson/värd på plats under utbildningen..
 • Föreningen distribuerar ut kursintyg till sina deltagare
08fri.s ansvar
 • 08fri. ansvarar för tillsättande och arvodering av godkända utbildare.
 • 08fri. ansvarar för att lägga upp utbildningen i utbildningsmodulen, sända anmälningslänk till föreningen och ange godkända deltagare.
 • 08fri. ansvarar för förmedling av kurslitteratur
 • 08fri. ansvarar för utfärdandet av kursintyg
Kostnad
 • För utbildningen kommer 08fri. att fakturera föreningen 8 000 kr för utbildare och administration/planering.
 • Kursmaterialet "Tävlingsregler för friidrott" finns tillgängligt digitalt för deltagarna. Önskas hjälp av 08fri. med utskrift får föreningen betala självkostnadspris för det.
 • Föreningen står därutöver för kostnader för lokal och förtäring.
Rutiner när deltagare från flera föreningar deltar på utbildningen
 • Huvudansvarig förening kommer att få fakturan från 08fri.
 • Huvudansvarig förening fakturerar övriga deltagande föreningar deras del av utbildningskostnaden samt självkostnadspris för lokal och förtäring.
 • För hantering av fakturering och förtäring med mera får arrangerande förening ta ut skälig administrativ avgift av övriga föreningar.

Vänligen kontakta kansliet på E-post: info@08fri.se
för utbildningssamordning

GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: