TRÄNINGSKORT, TIDER OCH BESTÄMMELSER

Sidan uppdaterad 2022-10-05.

Information om kortpriser och träningstider i Sätra Friidrottshall säsongen 2022 - 23


Under perioden 3 oktober 2022 – 14 maj 2023 håller Sätra Friidrottshall öppet enligt nedan. I tabellen framgår också vad ett träningskort kostar. Efter 14 maj planerar vi att ha begränsade öppettider. För att träna då får man köpa ett sommarkort. Vi återkommer med mer information om sommarkortets villkor.Information om de olika kortkategorierna
Kortkategorierna 1 – 3 avser föreningarnas ungdomar fr o m 15 år (födda 2008), juniorer och seniorer samt veteraner fr o m 35 år (1988), som bedriver en tävlingsinriktad friidrott på högre nivå (träningskort tilldelas i samråd mellan den aktive, förening och 08fri.).

Kortkategori 4 avser veteraner fr o m 35 år (1988) som utövar en bredd- och/eller motionsinriktad friidrott.

Träningstiderna för aktiva som är 13 – 15 år (2008 – 2010) är främst avsedda för ungdomar som ingår i tävlingsinriktade verksamheter.

Angivna barntider lördag och söndag är exklusiva för barn upp t o m 12 år (2011). På fredagar ges barngrupper möjlighet att träna kl. 15.30 - 18.00, men då har även ungdomar 13 – 15 år tillgång till hallen.

Minst en ansvarig föreningstränare/-ledare skall närvara vid all verksamhet för barn och ungdomar 13 – 15 år.

Avvikelser från ordinarie öppettider
Måndagar och onsdagar kl. 10.00 – 15.00 kan träningstid utgå helt eller delvis p g a skolbokningar.

Lördagar och söndagar under tävlingssäsongen kan schemalagda träningstider ändras/ställas in helt eller delvis p g a tävlingsverksamhet.

Även andra bokningar som påverkar tillgängligheten i hallen kan tillkomma.

Aktuella veckoscheman anslås i hallen och på www.08fri.se i menyn under SÄTRA FRIIDROTTSHALL.

Beställning av träningskort
Beställning av träningskort kommer i år att ske föreningsvis via systemet KanslietOnline. Beställning ska göras senast den 15 oktober och respektive förening bör utse en till två kortansvariga som hanterar detta. Aktiva som tillkommer efter den 15 oktober tilldelas kort i mån av plats.

Via systemet kommer samtliga aktiva att få ett digitalt träningskort. Det ska uppvisas för personalen vid ankomst till hallen.

Genom det nya systemet har föreningen möjlighet att välja om föreningen ska ta fakturan för samtliga träningskort eller om faktura ska skickas direkt från Stockholms Friidrottsförbund till respektive aktiv. Om föreningen väljer att faktura ska sändas ut till respektive aktiv direkt från Stockholms Friidrottsförbund åligger det föreningen att vid behov vara behjälplig med att säkerställa att betalning inkommer. Om betalning inte kommit Stockholms Friidrottsförbund tillhanda efter två påminnelser kommer föreningen att faktureras för återstående kort.

Frågor om träningskort och träningstider
Vid frågor om hur det fungerar med träningskort och träningstider i Sätra Friidrottshall inomhussäsongen 2022/23 kontaktar ni:

Hans Krylander
Telefon: 08–6156833, eller 0708-535584
E-post: hans.krylander@08fri.se

Välkommen till vår fina och nyrenoverade hall!
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: