STADGAR

Vid årsmötet den 2 december 2020 fattades beslut om reviderade stadgar för 08fri. Detta för att de ska vara i linje med RF/SFIF:s mallar för SDF samt överensstämma med hur distriktet arbetar i praktiken.

Stockholms Friidrottsförbunds stadgar

Vid årsmötet den 2 december 2021 fattades på nytt beslut om reviderade stadgar. Dessa kommer att börja gälla den 1 januari 2022. I samband med detta ändras distriktets geografiska område, vilket innebär att distriktet också får nytt namn.

Gotlands och Stockholms Friidrottsförbunds stadgar

GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: