SÖKA TÄVLINGSSANKTION

Ansökan om tävlingssanktion skall alltid ske via IdrottOnline > FRIDA.
Klicka gärna på manual och instruktionsfilm för utförligare instruktioner.

Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund administrerar och samordnar alla sanktionsansökningar på distriktsnivå. Beslut om sanktion för klubb- och distriktstävlingar sker via Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund och för nationella och internationella tävlingar via Svenska Friidrottsförbundet.

Ansökningstiden är uppdelad i två ordinarie perioder per år
Maj är ansökningsperiod för inomhussäsongen med sista ansökningsdatum den 31/5 och september för utomhussäsongen med sista ansökningsdatum den 30/9.

  • Sanktion beviljas för ansökta tävlingsgrenar - dvs inte för tävlingen som sådan. Alla sanktionerade grenar förväntas kungöras i tävlingens inbjudan.

  • Alternativt datum för tävlingen skall alltid anges. Saknas alternativdatum skickas ansökan tillbaks till arrangören för komplettering.
    Detta gäller även när alternativdatumet är detsamma som angivet förstavalsdatum.
Ansökan om tävlingssanktion efter ordinarie ansökningsperioder
  • Utöver registrering i Idrottonline > FRIDA ska ansökan om efter ordinarie ansökningsperioder meddelas i mail till info@08fri.se.

  • Inkommen ansökan efter ordinarie ansökningsperioder behandlas löpande och beslutsbesked ges snarast efter erforderlig handläggningstid - som är cirka en vecka

  • Gren i tävling som kolliderar - samma/intilliggande datum - med gren i tävling som erhållit sanktion inom ordinarie ansökningsperiod beviljas i undantagsfall

  • Det åligger arrangör som inkommer med ansökan efter ordinarie ansökningsperiod att i de fall gren kolliderar med gren i tävling som erhållit sanktion inom ordinarie ansökningsperiod att inhämta denne arrangörs samtycke om grenkollision samt att i mail till Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund meddela uppgift om person som kontaktats samt dennes mailadress

Sanktionsavgifter
Svenska Friidrottsförbundet fakturerar avgift för central sanktion i efterhand enligt följande:Arena och Inomhus660 kr/dag
Arena och Inomhus med fler än 1.000 deltagare/dag1.000kr
Mångkamp (både inomhus och utomhus)660 kr
Långlopp och Stafetter utanför arena1.300 kr
Långlopp och Stafetter utanför arena med fler än 10.000 deltagare över 16 år: tilläggsavgift13.200 kr
Ultralopp (distanser längre än maraton)1.300 kr
OCR-lopp1.300 kr
Internationell sanktion3.300kr
* Distriktssanktion och övrig sanktion (inkl.anmälan om barntävling) är avgiftsfri

GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: