UTMÄRKELSER

08fri./Stockholm Friidrottsförbunds utmärkelser har sedan mitten av 1950-talet tilldelats person eller organisation som utfört ett förtjänstfullt arbete som främjat den stockholmska friidrotten eller på annat sätt gagnat friidrotten inom distriktet.

Utmärkelserna omfattar tre nivåer.

  • Förtjänstdiplom
    kan tilldelas person/organisation för flerårig gagnande verksamhet (minst 5 år) inom förening eller SDF för den stockholmska friidrotten.
  • Förtjänstmärke
    kan tilldelas person som tidigare tilldelats diplom och som genom nitiskt och framgångsrikt arbete (minst 15 år) främjat den stockholmska friidrotten.
  • Förtjänstmedalj i guld
    kan tilldelas person som tidigare tilldelats märke och som genom mångårigt (minst 20 år) synnerligen förtjänstfullt, nitiskt och framgångsrikt arbete gagnat den stockholmska friidrotten.
Guldmedaljen kan i undantagsfall även tilldelas annan person som genom utomordentligt värdefulla insatser förtjänat den stockholmska friidrotten

Ansökan
Förening ska insända förslag på utmärkelse till 08fri./Stockholms Friidrottsförbund digitalt via särskilt ansökningsformulär, se nedan.

Ansökan ska ske senast en månad före önskad utdelningsdag.ANSÖKAN

Förslag till utmärkelse

Följande person/organisation föreslås tilldelas 08fri./Stockholm Friidrottsförbunds utmärkelse enligt nedanstående val.

Utmärkelse*
        

Fullständigt namn *
Född (åååå-mm-dd) *
E-post *
Förening *

Meritförteckning
1) Ledamot av 08fri./Stockholm Friidrottsförbunds styrelse eller kommitté/motsvarande (funktion, årtal)?
         
Beskriv *

2) Ledamot av annan organisation inom Riksidrottsförbundet (funktion, årtal)?
         
Beskriv *

3) Föreningsmeriter typ i styrelse, kommitté/motsvarande, ledare, tränare och/eller annan funktion (funktion, årtal )?
         
Beskriv *

4) Tävlingsfunktionärsuppdrag i typ internationell, nationell och/eller föreningstävling (typ av tävling, funktion, årtal)?
         
Beskriv *

5) Uppdrag som föreläsare/instruktör i 08fri./SFIF utbildning eller skribent (uppdrag, årtal)?
         
Beskriv *

6) Medverkat till ekonomiskt stöd åt distriktets friidrott (typ, omfattning, årtal)?
         
Beskriv *

7) Tidigare erhållit förbunds- eller föreningsmedaljer eller andra utmärkelser för förtjänstfull idrottslig insats (utmärkelse, årtal)?
         
Beskriv *

8) Övriga meriter?
         
Beskriv *

9) Önskemål om tillfälle för utdelning av utmärkelsen (plats, datum)?
         
Beskriv *

Meritförteckningen är sammanställd av, fyll i dina uppgifter nedan

Avsändarens namn *
Avsändarens e-post *
Avsändarens förening *
Ort *
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: