STYRELSE OCH VALBEREDNING

Ordförande

Anders Havdelin
0705158582

Ledamöter

Ann-Louise Almgren
Gotland
073 - 622 92 32

Björn Garvén
Gotland
070 - 657 91 85

Peter Dacke
Vice Ordförande
072-3131961

Björn Sveen
Anläggningar
070-5326622

Markus Lindahl
+352691197522

Elin Westerlund
0768999450

Erik Bowallius
Junior o Ungdomskommittéen, Grenskolor/Sommarläger
070-4011530

Simon Bjernerup
070-2894150

Adjungerad

Bo Wikmark
Verksamhetschef
070 - 594 45 24

Valberedning

Frida Hafström
Ordförande
072-3224466

Marcus Julin
073-7809259

Maria Larsson Östergren
076-766 10 20

GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: