STYRELSEN INFORMERAR

Välkommen till Styrelsen informerar.

Organisationsförändring 2022-05-10
Vår verksamhetschef, Göran Qvarfordt, kommer att avsluta sin anställning i samband med att hans provanställning löper ut.

Delar av styrelsen kommer under en övergångsperiod att ta över Görans arbetsuppgifter. För att få kontinuitet i frågor ber vi att ni från och med nu vänder er till främst:

Niklas Wahlby, Ordförande
070 - 140 55 05
niklasln@gmail.com

Bo Wikmark
070 - 594 45 24
bo@dskfri.se

Mats Röhr
070 – 993 01 00
mats@mrconsulting.se

Ni kan även kontakta övriga styrelsemedlemmar samt Hans Krylander, Hallansvarig. Kontaktinformation finns även på vår hemsida under fliken ”om oss”.


Rapport från styrelsemötet 2022-01-13.
Det är nu en dryg månad sedan årsmötet och styrelsen med representanter från både Gotland och Stockholm har konstituerat sig och påbörjat sitt arbete med årsplaneringen. Vid årsskiftet fusionerade våra två tidigare distrikt till Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund med drygt hundrade föreningar anslutna.

Den övergripande årsplaneringen baseras på verksamhetsplanen, som är huvudstyrdokument och som antogs på årsmötet. Distriktets verksamhetsplan baseras på svensk friidrotts strategidokument. Styrelsens arbeta baseras på distriktets stadgar samt RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar. Styrelsen ser fram emot att tillsammans med medarbetare, kommittéer, samarbetspartners och föreningar utveckla friidrotten inom ramen för strategi 2025.

För tre av våra tyngsta fokusområden: Tävling och arrangemang, ungdom och junior samt utbildning utförs en del av arbetet inom kommittéer. Därutöver finns ett antal områden som vi bevakar och arbetar aktivt med inom ramen för friidrottsutveckling och strategi 2025. Ett viktigt område för distriktet är också tillgången till anläggningar där vi förutom det egna arbetet samarbetar med andra idrottar.

Årshjulet håller på att ta form däribland datum och planer för årets styrelsemöten och aktivitetsdagar samt för distriktets demokratimöten. Vi återkommer om detta lite längre fram.

Styrelsen har beslutat att inte skicka in nomineringar till förbundsårsmötet i mars.

Vi är kvar i en pandemi som vi fortfarande behöver hantera. Ibland är det tungt, när fokus ökar på att minska smittspridningen. För Sätrahall har ett maxtak satts utifrån rådande omständigheter. Tillsammans ska vi självklart verka för att få till så mycket friidrott som möjligt under dessa rådande omständigheter.

Vi har sett många nya och spännande initiativ under pandemiperioden. Vi ska ta med oss allt detta nu när vi startar upp en ny era, ett nytt distrikt, och förhoppningsvist snart kan lägga alla restriktioner bakom oss.

Förutom alla strategiska och operativa frågor som hanteras löpande så kommer en del energi det kommande året att läggas på att få den operativa verksamheten med många nya ansikten att hitta sina arbetsuppgifter och -rutiner samt att på ett bra sätt inkludera Gotlandsföreningarna. Vår verksamhetschef Göran Qvarfordt, som varit hos oss drygt en månad nu, kommer att leda detta arbete, men många andra kommer att bli involverade i att sätta stommen för distriktets arbete.

Har ni frågor om distriktets styrelsearbete är ni välkomna att kontakta styrelseordförande eller någon av våra styrelseledamöter. Kontaktuppgifter finns på hemsidans kontaktsida.
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: